ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 24 ส.ค. 2563 )

24 สิงหาคม 2563 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ร่วมประชุม และรับฟังวิธีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีมหาสารคาม คณะอาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้ข้อมูล และนำเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 วิทยาลัยฯ จากนั้นคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจตามจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด และโรงอาหาร

        สำหรับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้มีการกำหนดมาตรการ และแนวทางวิธีปฏิบัติ ประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดให้สแกน QR-CODE ไทยชนะ พร้อมทั้งให้บุคลากร และนักศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในโอกาสนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในจุดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก และเน้นย้ำให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/จตุราภรณ์ เชื้อวังคำ-ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม 

ภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prd.sarakham&set=a.1502336579954792