อำเภอยางสีสุราช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม แจกแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ (27/10/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.ยางสีสุราช และอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (26/10/2563) / จ.มหาสารคาม ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 (26/10/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ต.ค.63) (25/10/2563) / สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “มหาไหมเมืองคาม” สนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม จัดงานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ให้กลายเป็นแลนด์มารค์แหล่งท่องเที่ยว (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มนักศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ (23/10/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
กองทุนฟื้นฟูร่วมกับพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามเร่งสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรกรออกสู่ตลาด

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )

16-09-63 ที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสนอแนวทางให้การสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตสินค้าเกษตรกรสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยในเบื้องต้นเน้นทำความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้มากขึ้น

ทางด้านนางสาวพุทธรักษา จันทเขตต์  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า โอกาสนี้ได้เปิดเวทีให้มีการนำเสนอแผนงาน/โครงการของเกษตรกร 5 กลุ่มในพื้นที่อำเภอชื่นชม ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ม.15/ กลุ่มปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ม.2/ กลุ่มเกษตรกรผสมผสานปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ม.10/ กลุ่มเกษตรกรทำนากุดปลาดุกบ้านนาฝาย ม.5 / กลุ่มผู้ค้าปุ๋ยชื่นชมม.1/ เพื่อขอรับการสนับสนุนกระบวนการพัฒนากลุ่มฯจาก สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม และหากเกษตรกรท่านใดมีปัญหาหนี้สินในขั้นวิกฤติ โทร.ปรึกษาได้ที่ 0614105777

                                      ................................

วิภาดา / ข่าว