อำเภอยางสีสุราช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม แจกแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ (27/10/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.ยางสีสุราช และอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (26/10/2563) / จ.มหาสารคาม ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 (26/10/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ต.ค.63) (25/10/2563) / สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “มหาไหมเมืองคาม” สนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม จัดงานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ให้กลายเป็นแลนด์มารค์แหล่งท่องเที่ยว (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มนักศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ (23/10/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16-18 จ.มหาสารคาม

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16-18 จ.มหาสารคาม องคมนตรี และ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

         (17 ก.ย.) เวลา 13.00 น. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยองคมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน พร้อมให้โอวาสแก่นักเรียน โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และกระเป๋าเป้พระราชทานให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 ตั้งอยู่ที่บ้านกอก หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2478 ผลงานกิจกรรมที่โรงเรียนภุมิใจ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดวงดนตรี/การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 262 คน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 12 บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 เปิดสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 87 คน ในการเรียนการสอนได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 ทั้ง 12 ข้อ เป็นหลักในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตแก่นักเรียน ทำให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 เป็นโรงเรียนต้นแบบหลายกิจกรรม เช่น โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ