จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบแนวทางการปฎิบัติราชการ

วันที่ 19 ต.ค. 2563 )

 ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบแนวทางการปฎิบัติราชการ พร้อมสานต่อการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ปัญหาความยากจน ชูแก่งเลิงจาน เตรียมสร้างพระพุทธรูปกันทรวิชัย ใหญ่ที่สุดในโลก ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด

            19 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้พบปะพร้อมมอบนโยบายในการบริหารราชการแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยนายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ พร้อมสรุปข้อมูลพื้นฐาน และสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมนำคณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า การลงพื้นที่พบปะกับข้าราชการและทุกภาคส่วนของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในทุกด้าน ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนชาวมหาสารคามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายรัฐบาล โดยได้กำหนดนโยบายเน้นหนักในการพัฒนาแหล่งน้ำสานต่อ ผวจ.คนเดิม เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น และเน้นการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อให้กับเกษตรกร พร้อมแก้ปัญหาความยากจน โดยฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ เร่งสำรวจปัญหาความเดือดร้อน มาแยกประเภทเพื่อทำการช่วยเหลือพร้อมรายงานมาทางอำเภอผ่านมายังจังหวัด เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะได้ทำการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนปัญหาการตกงาน ให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 มาปรับใช้ ก็จะอยู่รอดไม่มีปัญหาการตกงาน เช่นทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือตนเอง ที่เหลือก็นำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ยิ่งขึ้น ในส่วนของการพัฒนาแก่งเลิงจาน ทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และพร้อมจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจะผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด โดยจะจัดสร้างพระพุทธรูปกันทรวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาไว้ที่นี่ เพื่อดึงดูดนักท่องท่อง ให้มาเยือนแก่งเลิงจาน ที่มีทั้งสวนสุขภาพ และการจัดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญของจังหวัด เช่น การวิ่ง การเดิน การจำหน่ายสินค้าของชุมชน จะรวมอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งขณะอยู่ในการออกแบบและจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้

                                                                                                                                                                                                                                ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ