จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคามเร่งลงพื้นที่สร้างการความรับรู้ โครงการคนละครึ่ง

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )

22-10-63 ภายหลังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCR )โครงการคนละครึ่งจากส่วนกลาง  นายนราธร  ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอำเภอ ทีมธนาคารกรุงไทย คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด  เพื่อเตรียมแผนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งฯสร้างความรับรู้ ให้กับผู้ขาย ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่ แผงลอย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป และผู้ซื้อ ซึ่งหมายถึงประชาชนอายุ 18ปี ขึ้นไป ให้เข้าร่วมกิจกรรมกันให้มาก เนื่องจากประโยชน์จะเกิดกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

            ทั้งนี้ผู้ขาย หมายถึงผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่ แผงลอย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องลงทะเบียนผ่านแอป "ถุงเงิน”  โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก แต่จะทำให้ผู้ขาย หรือผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าได้มากขึ้น และหากไม่สามารถลงทะเบียนผู้ขายผ่านแอป "ถุงเงิน”  โปรดติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา  ส่วนผู้ซื้อ หมายถึงประชาชนอายุ18ปีขึ้นไป ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ WWW.คนละครึ่ง.com  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จากนั้นรอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน แล้ว โหลดแอป "เป๋าตัง” เพื่อยืนยันตัวตนและจะได้รับสิทธิจากรัฐบาล50%  คือ หากซื้ออาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป จะได้รับสิทธิคืนเงิน 150 บาท / คน / วัน ตลอดโครงการไม่เกิน3,000 บาท โดยเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

                                  ..................................

วิภาดา / ข่าว   :  วิศิษฐ์/ภาพ         ส.ปชส.มหาสารคาม