จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์ และปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างสวนสาธารณะหนองบัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )

จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์ และปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างสวนสาธารณะหนองบัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)

            วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว หน้าที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์ และปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างสวนสาธารณะหนองบัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม  นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และนักเรียน/นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมในพิธี โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์ โดยช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ใบไม้หญ้าแห้ง ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำ รวมถึงไหล่ทางถนน

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ไพร่ฟ้าประชากรทั่วขอบขัณฑสีมาพระราชอาณาจักร อีกทั้งทรงมีพระราชจริยวัตรอันเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่ง สร้างความร่มเย็นแก่พสกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองมายังประเทศชาติ ทรงพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ในด้านกฎหมาย ด้านการปกครอง ด้านคมนาคม  ด้านการสาธาณสุข ด้านการศึกษา ด้านการคลัง ด้านการพาณิชย์ และด้านพระราชกรณียกิจการสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ นอกจากพระราชกรณียกิจดังกล่าวแล้ว ยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกเป็นอเนกประการสุดที่จะนำมากล่าวให้ครบถ้วนได้

โดยกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ขึ้นรถกระเช้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ช่วยสนับสนุนในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่สูงซึ่งเป็นการการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ PEA ที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว สว่างไสวยามค่ำคืน และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ