ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / จ.มหาสารคาม จิตอาสาพัฒนา “เราทำ ความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำพสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (05/12/2563) / พสกนิกรชาว จ.มหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล (05/12/2563) / จ. มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (04/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มนักศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )

23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตำบล 227 หมู่บ้าน และกลุ่มนักศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นำโดย นายเทอดศักดิ์ สีขาวอ่อน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และยื่นหนังสือต่อ นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมเคลื่อนขบวนไปตามถนนในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

นายเทอดศักดิ์ สีขาวอ่อน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดสภาพปัญหาความแตกแยก ความขัดแย้งทางความคิดของคนใน สังคมไทยปัจจุบัน อันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กำลังขยายวงกว้างและต่อเนื่อง ซึ่งการกระทำหรือแสดงออกต่างๆ ล้วนไม่เป็นผลดีต่อสถาบัน หลักสำคัญของชาติ พวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคน จึงขอแสดงเจตจำนงรวมใจร่วมกัน แสดงพลังเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อให้สังคมไทย เกิดความสงบ สันติ และสามัคคี พวกเรา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อยากเห็น สังคมไทย กลับมาเป็นสังคมแบบเดิม คือ สังคมแห่งรอยยิ้ม สังคมแห่งมิตรภาพ สังคมแห่งความเอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งฝัก แบ่งฝ่าย ซึ่งการที่จะกระทำให้สังคมเกิดความสมานฉันท์และมีรอยยิ้มได้นั้น คนไทยทุกคนต้องรักและสามัคคีกัน พวกเราทุกคนมีความหวัง และปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง จะให้เกิดขึ้นโดยเร็ววัน การประกาศ เจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

วิศิษฎ์  เย็นศิริ-ข่าว        ส.ปชส.มหาสารคาม