ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / จ.มหาสารคาม จิตอาสาพัฒนา “เราทำ ความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำพสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (05/12/2563) / พสกนิกรชาว จ.มหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล (05/12/2563) / จ. มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (04/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม จัดงานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ให้กลายเป็นแลนด์มารค์แหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 24 ต.ค. 2563 )

จ.มหาสารคาม จัดงานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ให้กลายเป็นแลนด์มารค์แหล่งท่องเที่ยว

            24 ตุลาคม 2563 ที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

          ทั้งนี้ มีกำหนดจัดงานสืบสานประเพณีงานลอยกระทงขึ้น ในวันที่ 31ตุลาคม2563 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่น ลอยเคราะห์บูชาพระพุทธเจ้า แต่ปัจจุบันนิยมทําเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา ที่ได้อํานวยประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ โดยประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ 700 ปีมาแล้ว ประเพณีลอยกระทงจึงควรสืบทอดให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม โดยให้อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กลายเป็นแลนด์มารค์ที่ทุกท่านสามารถแวะชมและถ่ายภาพเมื่อมีโอกาสผ่านมายังจังหวัดมหาสารคาม

          โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงพิธีเปิด โชว์หมอแคนตาบอดสมบัติ สิมล่า หมอกลองลาน พ่อมะลิ บุตรแสนสี ผสมผสานฟ้อนโชว์เสียงแคนฮักแพง กระทง  การแสดงฟ้อนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิจัยสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ การแสดงหนังประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) การแสดงวงโปงลางของโรงเรียนผดุงนารี การสาธิตการทําอาหารโบราณ การสาธิตการทํากระทง  และการประกวดผู้บ่าวผ้าไทย

 

จตุราภรณ์ - ข่าว          ส.ปชส.มหาสารคาม