ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / จ.มหาสารคาม จิตอาสาพัฒนา “เราทำ ความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำพสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (05/12/2563) / พสกนิกรชาว จ.มหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล (05/12/2563) / จ. มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (04/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “มหาไหมเมืองคาม” สนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

วันที่ 24 ต.ค. 2563 )

สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน "มหาไหมเมืองคาม” สนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

          24 ตุลาคม 2563 ที่ห้องตักสิลา คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน "มหาไหมเมืองคาม” จัดโดยสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดมหาสารคามมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  

          นางนิชาภา พิชญาเดชากุล นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันวิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้มีความลึกซึ้งและผูกพันกับมรดกของบรรพชนดั่งเช่นในอดีต ดังนั้น อนาคตของวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสวมใส่ผ้าไทยคงจะเลือนหายไปในอีกไม่นาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมผลงานทางนวัตกรรม และการสร้างสรรค์แฟชั่น ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยการจัดแสดงแฟชั่นจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ไหมไทย รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาด สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดมหาสารคามมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดงาน " มหาไหมเมืองคาม” คำว่ามหาไหม เป็นคำที่ย่อมาจาก "มหานครแห่งไหม” ส่วนคำว่าเมืองคาม เป็นพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัดที่ตัดมาให้สั้นและเป็นที่น่าจดจำ

 

จตุราภรณ์ เชื้อวังคำ – ข่าว/ภาพ            ส.ปชส.มหาสารคาม