ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / จ.มหาสารคาม จิตอาสาพัฒนา “เราทำ ความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำพสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (05/12/2563) / พสกนิกรชาว จ.มหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล (05/12/2563) / จ. มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (04/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯ มหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.ยางสีสุราช และอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 26 ต.ค. 2563 )

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในพื้นที่ อ.ยางสีสุราช และอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

            26 ตุลาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้พบปะพร้อมมอบนโยบายในการบริหารราชการแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.ยางสีสุราช ในช่วงเช้า และอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ในช่วงบ่าย โดยมีนายอำเภอยางสีสุราชและนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย กล่าวต้อนรับ พร้อมสรุปข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ และนำคณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการในทั้ง 2 พื้นที่

          โดย การลงพื้นที่พบปะกับข้าราชการและทุกภาคส่วนของจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในทุกด้าน ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนชาวมหาสารคามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายรัฐบาล โดยได้กำหนดนโยบายในแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ คือ 1.เพื่อช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การตกงาน  โดยกำชับเร่งให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจข้อมูลจำนวนประชากรในหมู่บ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือ 2.ปัญหาความยากจน  และ 3.การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กวดขันในการรักษาสถานที่ราชการของเวรยาม ให้ตรวจเช็คการใช้งานกล้องวงจรปิด ว่าใช้งานได้หรือไม่ หากชำรุดให้รีบแจ้งทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และ 4.การปกป้องสถาบันของชาติ การจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ระมัดระวังในการรับสารจากทางสื่อออนไลน์ โดยทำความเข้าใจให้ถูกต้อง พร้อมฝาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น อย่าเข้าไปร่วมในทางที่ผิด และให้มีความเคารพรักในสถาบันพระมหากษัตริย์และให้ระวังมือที่สาม ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์โดยให้กวดขันดูแลในพื้นที่ให้เป็นพิเศษ นอกจากนี้ได้แนะนำผู้นำท้องถิ่นให้ปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นต้นแบบขยายผลไปยังลูกบ้าน และให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

 

ภาณุวัชร-ข่าว/จตุราภรณ์-ภาพ