ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / จ.มหาสารคาม จิตอาสาพัฒนา “เราทำ ความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (05/12/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำพสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (05/12/2563) / พสกนิกรชาว จ.มหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล (05/12/2563) / จ. มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (04/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
อำเภอยางสีสุราช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม แจกแว่นตาแก่ผู้ยากไร้

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )

     อำเภอยางสีสุราช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม แจกแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่มีความบกพร่องทางสายตา จำนวน 600 ราย ตามโครงการ "พิทักษ์สายตา” เสริมสร้างให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้

27 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  ไลออนผ่องศรี แวงวรรณ  นายกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม  พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม ร่วมกันนำแว่นสายตามามอบให้กับ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความบกพร่องทางสายตา รวมทั้งสิ้น 600 อัน ตามโครงการ "พิทักษ์สายตา” และมอบรถเข็นวิลแซร์ จำนวน 4 คันโดยมีผู้แทนรับมอบ  แก่ผู้พิการและยากไร้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีนายเศรษฐา  เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช เป็นประธานในพิธีมอบตามโครงการ”พิทักษ์สายตา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมในพิธี

ไลออนผ่องศรี แวงวรรณ  นายกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม  กล่าวว่า เนื่องในวันไลออนส์สากลบริการ (8 ตุลาคม) ประจำปี 2563 สโมสรไลออนส์สากลบริการ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม ภาค 310 – อี ร่วมกับ อ.ยางสีสุราช  จัดให้มีโครงการวัดสายตาประกอบแว่นและบริจาคแว่นตาให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่มีความบกพร่องทางสายตาขึ้นที่ อ.ยางสีสุราช ที่มีความลำบากเนื่องจากขาดปัจจัยในการอำนวยความสะดวกด้านสายตา ซึ่งเป็นโครงการหลักของสโมสรไลออนส์มหาสารคาม ที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน โดยเฉพาะการมองสิ่งต่างๆ และการอ่านหนังสือ การติดตามข่าวสารบ้านเมืองและสาระบันเทิงต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการดูแลเอาใจใส่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้มีขวัญกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ