สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (23 ม.ค.64) (23/01/2564) / ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ระดับจังหวัด ปี 2563

วันที่ 27 พ.ย. 2563 )

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ระดับจังหวัด ปี 2563

          วันนี้ (27 พ.ย.63) ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลาง นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ได้แก่ นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง อายุ 64 ปี

          ทั้งนี้ ตามที่สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง จังหวัดมหาสารคามได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ราย ได้แก่

          1. ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง อายุ 62 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ

          2. นายสุบิน ผดุงกิจ อายุ 82 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ

          ซึ่งทั้ง 2 รายจะได้เดินทางไปรับมอบเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ฯ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง อายุ 64 ปี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง ระดับจังหวัด

 

จตุราภรณ์ - ข่าว / ภาพ