สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (23 ม.ค.64) (23/01/2564) / ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ศูนย์ดำรงธรรมแนะชาวนาหากไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา กรณีจ้างรถเกี่ยวข้าวขอให้แจ้งผู้นำท้องถิ่นช่วยเจรจาก่อนจ่ายเงิน

วันที่ 27 พ.ย. 2563 )

       27-11-63 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงเดือนตุลาคม 2563 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสถิติผู้ต้องขังทั้งหมดมีจำนวน 2,277 ราย เป็นประเภทความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ยาเสพติดมากที่สุด  จำนวน 1,711 ราย        คิดเป็นร้อยละ 75.14   รองลงมาเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดต่อชีวิตร่างกาย ส่วนสถิติด้านความปลอดภัยทางถนน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 19 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 20 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อำเภอเมืองอำเภอบรบือ และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
       นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนของชาวนาใน อ.วาปีปทุม กรณีที่ไม่ได้รับความ เป็นธรรมในกรณีว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว โดยไม่ได้ตกลงราคากันก่อน แต่เมื่อรถเกี่ยวข้าวติดหล่ม  เจ้าของรถเกี่ยวข้าวได้ว่าจ้างรถบรรทุกมาช่วยดันขึ้น แล้วเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นศูนย์ดำรงธรรมได้เข้าไปไกล่เกลี่ยเพื่อยุติเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากชาวนารายใดที่ประสบปัญหาดังกล่าว ขอให้แจ้งผู้นำท้องถิ่น ช่วยเจรจาตกลงราคาก่อนจ่ายเงิน เพื่อความยุติธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย สุจิตรา -ข่าว/ภัทราภรณ์ -ภาพ