สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (23 ม.ค.64) (23/01/2564) / ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับ มูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะ ห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว ลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค

วันที่ 28 พ.ย. 2563 )

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับ มูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะ ห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว ลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค

          วันนี้ (28 พ.ย.63) เวลา 14.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะ และแขกผู้มีเกียรติ ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

          มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 110 ปี มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิป่อเต็กตึ้งได้ดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า 50 ปีแล้วโดยมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประสบกับปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ-สมาคมจีนประจำจังหวัดต่าง ๆ ช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐ คัดเลือกพื้นที่ที่เห็นควรสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว โดยคิดเป็นมูลค่าในการดำเนินงานปีนี้ไม่ต่ำกว่า 25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

          ดังนั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับมูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะ จึงได้จัดทำโครงการแจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดมหาสารคามขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


 จตุราภรณ์ เชื้อวังคำ - ข่าว / ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prd.sarakham&set=a.1592039604317822