สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (23 ม.ค.64) (23/01/2564) / ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ธ.ค. 2563 )

               1 ธ.ค.63 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับนายมงคลชัย   สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมหาสารคาม  หรือ ก.ธ.จ. เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม สำหรับการประชุมในวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น การแจ้งข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.มหาสารคามจากการออกสอดส่องโครงการ   / การกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม / โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของก.ธ.จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19-21 มกราคม 2564  ณ จังหวัดมหาสารคาม  เป็นต้น  โดยผู้ตรวจฯ เขต12 ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของ กรจ.มหาสารคาม และพร้อมหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน กรจ.มหาสารคาม เต็มที่   ทางด้าน ผวจ.มหาสารคามได้กล่าวถึงยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปี2564 มุ่งเน้นใน 3 เรื่องใหญ่คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แจ้งผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม การแก้ไขปัญหาความยกจน และการแก้ไปปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่แต่พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากการสอดส่องของ กรจ.มหาสารคาม ในทุกประเด็น           

                                                .......................................................

                                                                     วิภาดา /ข่าว    ส.ปชส.มหาสารคาม