สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (23 ม.ค.64) (23/01/2564) / ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ แม่บ้านมหาดไทย จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่เยียวยาให้กำลังใจเจ้าของบ้านไฟไหม้ ต.หนองแสง มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือคลายความทุกข์

วันที่ 1 ธ.ค. 2563 )

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ แม่บ้านมหาดไทย จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่เยียวยาให้กำลังใจเจ้าของบ้านไฟไหม้ ต.หนองแสง มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือคลายความทุกข์

        1 ธันวาคม 2563 ที่บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอวาปีปทุม ตำรวจภูธรวาปีปทุม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บูรณาการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนประชาชนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 3 หลัง ได้แก่ บ้านของนางละมูล แก้วสมทอง, น.ส.วิลาวรรณ ลุนนากัน และนายอุดม พูลชัย

        โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ และกล่าวให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 17,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 4,000 บาท สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุมมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค นอกจากนั้นหน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชนยังได้มอบผ้าห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลหนองแสงหาแนวทางการช่วยเหลือ เพื่อและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย

 

จตุราภรณ์ - ข่าว/อนิรุธ - ภาพ  ส.ปชส.มหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prd.sarakham&set=a.1594509190737530