สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(19 ม.ค.64) (19/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับ สถานที่สำคัญต่างๆ หากถูกทำลาย จะเร่งสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษทันที (19/01/2564) / เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ขอบคุณไทยที่ดูแลแรงงานฯ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (18/01/2564) / สถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(18 ม.ค.64) (18/01/2564) / พสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (18/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18/01/2564) / ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จ.มหาสารคาม ประจำปี 2564 (17/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

วันที่ 2 ธ.ค. 2563 )

จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน "Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

          2 ธันวาคม 2563 ที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน "Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก และโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หมอดินอาสา จำนวน 10 ราย

          ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / การบรรยาย เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน / การเสวนาแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา จังหวัดมหาสารคาม / กิจกรรมการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี / ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม

          นายชูเกียรติ คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม กล่าวว่า นับจากองค์การสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้านทรัพยากรดิน สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร และสร้างความมั่นคงทางอาหารโลกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติเพื่อให้วันดินโลกดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ โดยในปี 2563 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้จัดงานวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prd.sarakham&set=a.1595227850665664


จตุราภรณ์ เชื้อวังคำ - ข่าว / อนิรุธ จอมคำสิงห์ - ภาพ       ส.ปชส.มหาสารคาม