สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(19 ม.ค.64) (19/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับ สถานที่สำคัญต่างๆ หากถูกทำลาย จะเร่งสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษทันที (19/01/2564) / เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ขอบคุณไทยที่ดูแลแรงงานฯ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (18/01/2564) / สถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(18 ม.ค.64) (18/01/2564) / พสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (18/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18/01/2564) / ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จ.มหาสารคาม ประจำปี 2564 (17/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด

วันที่ 3 ธ.ค. 2563 )

จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด

03-12-63 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ผวจ.มหาสารคาม ประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดมหาสารคาม (กรอ.จังหวัด )ครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อรับทราบ รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลัง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวม อยู่ในระดับการปรับตัวที่สูงขึ้นสืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการคนละครึ่งและโครงการอื่นๆของรัฐบาล  รวมถึงการจัดเก็บภาษีน้ำมันกับผู้ประกอบการ กิจการค้าน้ำมันในจังหวัดมหาสารคามโดยยังคงจัดเก็บ อยู่ที่  4.54 สตางค์ต่อลิตร ส่วนภาษียาสูบชนิดซิกกาแรตและ บุหรี่ ซิการ์ จัดเก็  9.30 สตางค์ต่อมวน นอกจากนี้ ที่ประชุม มีมติ เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับ การปรับปรุงผังเมืองรวม ของจังหวัดมหาสารคาม ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดต่อไป

สุจิตรา-ภาพ/อนิรุธ-ภาพ