สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(19 ม.ค.64) (19/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับ สถานที่สำคัญต่างๆ หากถูกทำลาย จะเร่งสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษทันที (19/01/2564) / เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ขอบคุณไทยที่ดูแลแรงงานฯ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (18/01/2564) / สถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(18 ม.ค.64) (18/01/2564) / พสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (18/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18/01/2564) / ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จ.มหาสารคาม ประจำปี 2564 (17/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล

วันที่ 3 ธ.ค. 2563 )

3 ธันวาคม 2563 ที่ริมคลองสมถวิล จ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์  (Km Ball)  ครั้งที่ 3 ภายใต้ "โครงการโมเดลมหาสารคามเมืองน่าอยู่” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ จิตอาสา ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล ร่วมรณรงค์ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์คูคลอง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คลองสมถวิล เป็นคลองที่มีอยู่ใจกลางเมืองมหาสารคาม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตการขุดคลองสมถวิล เพื่อใช้ประโยชน์ในการชลประทาน เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวมหาสารคาม หรือจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันลอยกระทง คลองสมถวิลมีความยาว ประมาณ 3,850 เมตร ซึ่งปัจจุบันพบว่า น้ำในคลองสมถวิลประสบปัญหา คุณภาพน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น จึงได้มีแผนงานโครงการที่บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การส่งเสริมและการบังคับใช้กฎหมายในการติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย การมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การใช้ก้อนจุลินทรีย์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาคลองสมถวิล ให้สภาพน้ำในคลองดีขึ้นได้

วิศิษฎ์-ข่าว/ภัทราภรณ์ –ภาพ               ส.ปชส.มหาสารคาม