สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(19 ม.ค.64) (19/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับ สถานที่สำคัญต่างๆ หากถูกทำลาย จะเร่งสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษทันที (19/01/2564) / เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ขอบคุณไทยที่ดูแลแรงงานฯ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (18/01/2564) / สถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(18 ม.ค.64) (18/01/2564) / พสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (18/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18/01/2564) / ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จ.มหาสารคาม ประจำปี 2564 (17/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน”

วันที่ 3 ธ.ค. 2563 )

3 ธันวาคม 2563 ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อของแผ่นดิน” โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนในศาสนาเดียวกัน และระหว่างศาสนา

          เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมการศาสนา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรทางศาสนาทุกส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน กำหนดจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ศาสนิกชนแต่ละศาสนาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติและความสันติสุขของสังคมไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนาแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี ตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ

 

วิศิษฎ์ - ข่าว / ภัทราภรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ - ภาพ           ส.ปชส.มหาสารคาม