สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (27ก.พ.64) (27/02/2564) / จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เพื่อทราบผลผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานภาคส่วนราชการต่างๆ (25/02/2564) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม คาด ม33 เรารักกัน มีเงินสะพัดกว่า 128 ล้านบาท (24/02/2564) / สมาคมคนตาบอดจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงาน ด้านความช่วยเหลือคนตาบอด (24/02/2564) / จ.มหาสารคาม อัพเดท!.สรุปตัวเลข คนไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน “เราชนะ” พร้อมขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (24/02/2564) / ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564 ให้เปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจ.มหาสารคาม (24/02/2564) / จังหวัดมหาสารคาม :สรุปสถานการณ์COVID-19(23 ก.พ.64) (23/02/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน

วันที่ 21 ม.ค. 2564 )

        21-01-64 ที่ห้องประชุม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม ภายหลังที่ น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เปิดการประชุม อาสาสมัครแรงงานจ.มหาสารคาม  133 ตำบลจำนวน  133 คน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขแล้ว น.ส.วิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับข่าวสารสำคัญที่ชาวมหาสารคามต้องรู้ แก่อาสาสมัครแรงงาน เพื่อนำไปขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เช่น แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ของจ.มหาสารคาม /  โครงการ "มหาสารคามปลอดการเผา” / โครงการ"เราชนะ”  เป็นต้น  สำหรับช่องทางที่           อาสาสมัครแรงงานจ.มหาสารคาม  สามารถเข้าถึง เพื่อนำข่าวสารสำคัญของจังหวัด และของรัฐบาลไปขยายผลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนั้น มีหลายช่องทางดังนี้  1. เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  2. เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  3. เพจ PS สารคาม  4.รายการผู้ว่าฯพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม เอฟ.เอ็ม.106.5 เม็กกะเฮิร์ท  ทุกวันอังคารเวลา 09.00 – 10.00 น. และ5.ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคคาม โทร. 043777231 ทุกคำถาม เรามีคำตอบ
.......................................
วิภาดา/ข่าว : อนิรุจ/ภาพ