สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (27ก.พ.64) (27/02/2564) / จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เพื่อทราบผลผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานภาคส่วนราชการต่างๆ (25/02/2564) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม คาด ม33 เรารักกัน มีเงินสะพัดกว่า 128 ล้านบาท (24/02/2564) / สมาคมคนตาบอดจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงาน ด้านความช่วยเหลือคนตาบอด (24/02/2564) / จ.มหาสารคาม อัพเดท!.สรุปตัวเลข คนไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน “เราชนะ” พร้อมขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (24/02/2564) / ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564 ให้เปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจ.มหาสารคาม (24/02/2564) / จังหวัดมหาสารคาม :สรุปสถานการณ์COVID-19(23 ก.พ.64) (23/02/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู

วันที่ 22 ม.ค. 2564 )

วันนี้ (22 ม.ค.64) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานในการมอบของรางวัลการจับฉลากกาชาดสมนาคุณ พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รอง ผวจ.มหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการพิธีการมอบรางวัลใหญ่ รางวัลที่1 - 4 แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ซึ่งได้กำหนดหมุนวงล้อออกรางวัลเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกำหนดส่งมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในวันนี้

สำหรับรางวัลใหญ่ รางวัลที่ 1 รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA  HILUX REVO DOUBLE CAP PREUNNER 2X4 2.4 HIGH 4 ประตู สีขาว ได้แก่ นายอำนวย ชิตทรงสวัสดิ์ จากอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางรัชดาวัลย์ บุญบุตตะ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA NEW SCOOPY จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายคมสัน แพงพงมา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  และนางรำไพ ทวดเสนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และอีก 1 รายยังไม่แสดงสิทธิในการขอรับรางวัล รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ น.ส.พรพรรณ ภูวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น.ส.สุรรษา คุณแก้ว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม น.ส.ณัฐมน ชมชะนัด อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.ณัฏฐนันท์ เชิดชู อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และ น.ส.เบ็ญจพร ศรีกะกุล อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และอีก 2 ราย ยังไม่แสดงสิทธิในการขอรับรางวัล

โอกาสนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากการซื้อสลากกาชาดในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณประชาชนที่ร่วมกิจกรรมการกุศลกับเหล่ากาชาด รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมใจกันช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อนำไปใช้จ่ายในสาธารณประโยชน์ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป

โดยผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2564 สำหรับผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจสอบรางวัลได้ที่ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้ถูกรางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โทร 043-713-691 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 หากไม่มารับภายในกำหนด ถือว่าผู้ถูกรางวัลนั้นสละสิทธิ์ในการขอรับรางวัลตามเงื่อนไข และให้รางวัลดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ในการกุศลต่อไป

ภาณุวัชร-ข่าว/วิศิษฎ์-ภาพ