สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (27ก.พ.64) (27/02/2564) / จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เพื่อทราบผลผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานภาคส่วนราชการต่างๆ (25/02/2564) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม คาด ม33 เรารักกัน มีเงินสะพัดกว่า 128 ล้านบาท (24/02/2564) / สมาคมคนตาบอดจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงาน ด้านความช่วยเหลือคนตาบอด (24/02/2564) / จ.มหาสารคาม อัพเดท!.สรุปตัวเลข คนไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน “เราชนะ” พร้อมขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (24/02/2564) / ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564 ให้เปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจ.มหาสารคาม (24/02/2564) / จังหวัดมหาสารคาม :สรุปสถานการณ์COVID-19(23 ก.พ.64) (23/02/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป

วันที่ 21 ม.ค. 2564 )

21-01-64  ที่ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ. มหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหาสารคามครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19และการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานที่กวดวิชา เปิดการเรียนการสอนตามปกติ แต่ต้องดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งจะมีคำสั่งจังหวัดมหาสารคามในวันพรุ่งนี้คือ 22มกราคม 2564 เป็นต้นไป อีกทั้งกำชับการป้องกัน ลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย / ป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน / งดการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค /การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ โหลด Application หมอชนะ 

สำหรับ สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ วันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก หลังจากรายล่าสุดได้เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลสุทธาเวชและหายเป็นปกติแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ทีมสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับทีมปกครองจังหวัดมหาสารคาม ยังคงทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งในทุกหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเข้าออกของคนนอกพื้นที่และในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มขีดความสามารถ ผู้มีคำถามเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โทร.สอบถามได้ที่ ศูนย์ โควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม 095-1807712

                        ....................................................

วิภาดา / ข่าว :  จตุราภรณ์/ ภาพ