สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (27ก.พ.64) (27/02/2564) / จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เพื่อทราบผลผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานภาคส่วนราชการต่างๆ (25/02/2564) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม คาด ม33 เรารักกัน มีเงินสะพัดกว่า 128 ล้านบาท (24/02/2564) / สมาคมคนตาบอดจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงาน ด้านความช่วยเหลือคนตาบอด (24/02/2564) / จ.มหาสารคาม อัพเดท!.สรุปตัวเลข คนไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน “เราชนะ” พร้อมขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (24/02/2564) / ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564 ให้เปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจ.มหาสารคาม (24/02/2564) / จังหวัดมหาสารคาม :สรุปสถานการณ์COVID-19(23 ก.พ.64) (23/02/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด

วันที่ 25 ม.ค. 2564 )

ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด

25 ม.ค. 2564 ที่ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัด  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผวจ. มหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ไฟป่า การเผาในที่โล่ง มลพิษหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 )จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ. มหาสารคาม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม      

           มติที่ประชุมมีประเด็นสำคัญเช่น สกัดอ้อยไฟไหม้ ปัญหาหลักของการเกิดหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลรับซื้ออ้อยไฟไหม้ในปริมาณลดลง และราคาต่ำลง ในส่วนภาคการเกษตรนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่อง หากมีการเผาตอซัง ถือเป็นความผิดทางกฎหมายด้วย / จ.มหาสารคามจะมีการ kick-off ปลูกต้นไม้ประจำตัวคนละ 1 ต้น เริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่2 จนถึงระดับอุดมศึกษา และข้าราชการ ประชาชนทั่วไปร่วมด้วย ปลายเดือนพฤษภาคมนี้  โดยศูนย์เพราะชำกล้าไม้มหาสารคามจะเป็นผู้ผลิตต้นกล้า  / ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 17 อ่างในพื้นที่จ.มหาสารคามมีปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยร้อยละ 58 อยู่ในสถานการณ์ใช้เพื่อการเกษตรได้  และ เรื่องภัยแล้ง จังหวัดมีการแก้ไขปัญหาทุกปี ทำให้พื้นที่ภัยแล้งลดน้อยลง ส่วนที่เหลือนี้จะต้องเร่งช่วยกันสำรวจตรวจสอบและรีบแก้ไขปัญหา  หากเกินกำลังของพื้นที่ให้แจ้งมายังจังหวัดโดยเร็วเพื่อช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ทั้งนี้ จะมีผลต่อการประเมินผลการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย

                                      ..............................................................................

วิภาดา-ข่าว / นัฐวัฒน์ - ภาพ