สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (27ก.พ.64) (27/02/2564) / จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เพื่อทราบผลผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานภาคส่วนราชการต่างๆ (25/02/2564) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม คาด ม33 เรารักกัน มีเงินสะพัดกว่า 128 ล้านบาท (24/02/2564) / สมาคมคนตาบอดจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงาน ด้านความช่วยเหลือคนตาบอด (24/02/2564) / จ.มหาสารคาม อัพเดท!.สรุปตัวเลข คนไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน “เราชนะ” พร้อมขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (24/02/2564) / ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564 ให้เปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจ.มหาสารคาม (24/02/2564) / จังหวัดมหาสารคาม :สรุปสถานการณ์COVID-19(23 ก.พ.64) (23/02/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่”

วันที่ 26 ม.ค. 2564 )

เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ "โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่”

            ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และเอกชน (Co-Payment) "จ้างงานเด็กจบใหม่” กรอบวงเงิน 1.94 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 2.6 แสนอัตรา จากการประเมินผลโครงการฯ ช่วง 1 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 พบว่า ยังมีผู้จบการศึกษาใหม่ที่ไม่สามารถเข้าโครงการได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ต้องเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือ จบในปี พ.ศ.2563

ทั้งนี้ ในสภาพความเป็นจริง มีนักศึกษาจบใหม่จำนวนมากอยู่ในระบบประกันสังคมมาแล้ว 1-6 เดือน แต่ต้องออกจากงานในขณะที่ยังไม่ผ่านการทดลองงาน เพราะนายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกทั้ง คาดว่าจะมีนักศึกษาจบใหม่ในปี 2564 จำนวน 4.27 แสนคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจ้างงานที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ ครม. จึงมีมติอนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัตินายจ้าง

1.นายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

2.รัฐอุดหนุนไม่เกิน 50 % ของค่าจ้างที่นายจ้าง และลูกจ้างตกลงกัน

   -ม.6 ไม่เกิน 4,345 บาท/เดือน

   -ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท/เดือน

   -ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท/เดือน

   -ป.ตรี ไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติลูกจ้าง

   -มีสัญชาติไทย

   -สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6,ปวช.,ปวส., และปริญญาตรี

   -อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด (จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043971320-1)

 

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว         ส.ปชส.มหาสารคาม