สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ แม่บ้านมหาดไทย จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่เยียวยาให้กำลังใจเจ้าของบ้านไฟไหม้ ต.หนองแสง มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือคลายความทุกข์ (01/12/2563) / ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (01/12/2563) / ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4) (01/12/2563) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมมือกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) จัดฝึกอบรม อาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.-ตลาดสด) เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้เครื่องชั่งสปริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ (19/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผวจ.มหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ออกบริการประชาชน ใน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มหาสารคาม ประชุมความพร้อมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 (18/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม เปิดช่องบริการพิเศษ "เลื่อนล้อต่อภาษี" (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (18/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สโมสรไลออนส์มหาสารคามมอบศาลาที่พักไลออนส์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนชาวมหาสารคาม (17/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (17/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 (16/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์จำนวนมากกว่าครั้งที่ผ่านมา (16/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
16-06-62 บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรจ.มหาสารคามคึกคักแต่เช้า คาดรู้ผลไม่เกินเวลา 20 นาฬิกา.. (16/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP Innovation fair 2019 (15/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
มหาสารคาม จับมือทุกภาคส่วนระดมความคิดวางแผนแม่บทและกำหนดทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเลิงจาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดมหาสารคาม (14/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ (14/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ขอเชิญเกษตรกรไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. เข้าคูหากา.. เบอร์เดียว (14/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม ขอเชิญสตรีร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (13/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มหาสารคามประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กกและแปรรูป (13/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ชาวมหาสารคามทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีปัดรังควาน เนื่องในพิธีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 พร้อมขบวนฟ้อนรำจาก 13 อำเภอ ฉลองเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี (13/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะทำงาน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (12/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะ ประธานกธจ.มหาสารคามลงพื้นที่สอดส่อง 2 โครงการสำคัญ (12/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กศน.มหาสารคาม ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากร กศน.จังหวัดมหาสารคาม (12/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยม การเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรปี 2562 ที่มหาสารคาม (12/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ถัดไป>>