จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

ผวจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระธาตุเจดีย์100 องค์ ณ วัดกุดรังสุทธาราม จ.มหาสารคาม (29/01/2019)
อ่าน 76 ครั้ง
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ขับเคลื่อนมหาสารคาม สู่มหานครแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน” (25/01/2019)
อ่าน 116 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดการประชุมร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โค้ชฯ และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (25/01/2019)
อ่าน 108 ครั้ง
คณะส่วนล่วงหน้าสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรี (24/01/2019)
อ่าน 102 ครั้ง
สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น จัดงานน้ำคือชีวิต นวัตวิถีเมืองเตา ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (23/01/2019)
อ่าน 122 ครั้ง
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำคณะทำงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน (23/01/2019)
อ่าน 130 ครั้ง
พลเอก ฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรี ชื่นชม พชอ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีน (23/01/2019)
อ่าน 109 ครั้ง
ผู้แทนสำนักพระราชวังพร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be number one (23/01/2019)
อ่าน 178 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามจัดงานประกวดโค-กระบือตักสิลาและการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ระดับอำเภอโซนที่ 1 (22/01/2019)
อ่าน 112 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม จัดแถลงข่าวงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 10 กุมภาพันธ์ 2562 (22/01/2019)
จ.มหาสารคาม มอบสิ่งของช่วยเหลือและจัดสถานที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.นาเชือก (21/01/2019)
อ่าน 103 ครั้ง
มหาสารคามขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด 1 – 10 ก.พ. 2562 (21/01/2019)
อ่าน 119 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (21/01/2019)
อ่าน 86 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมอบรม “ Young PRD ”ตามโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา (20/01/2019)
อ่าน 112 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาแผนธุรกิจเมืองสมุนไพร สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (18/01/2019)
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2562 เน้นคุณภาพและเตรียมเพิ่มช่องทางการตลาด (18/01/2019)
อ่าน 98 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18/01/2019)
อ่าน 81 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามจัดแถลงข่าวการจัดงานประกวด โค-กระบือตักสิลาและการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม (17/01/2019)
อ่าน 90 ครั้ง
จ.มหาสารคาม เตรียมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2562 เน้นคุณภาพและเตรียมเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น (16/01/2019)
อ่าน 90 ครั้ง
16-1-2562 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจัดงานวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู เนื่องในวันครูประจำปี 2562 (16/01/2019)
อ่าน 79 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ถัดไป>>