มหาสารคาม สั่งปิดตลาดนัด และถนนคนเดิน (30/07/2564) / คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันฯ โควิด-19 (30/07/2564) / มหาสารคามไม่ทิ้งกัน คณะสงฆ์อำเภอพยัฆคภูมิพิสัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 (30/07/2564) / จ.มหาสารคาม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพ กระจายทุกพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ (30/07/2564) / มหาสารคาม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา (29/07/2564) / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา (29/07/2564) / ธนารักษ์มหาสารคาม ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (29/07/2564) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

รพ.มหาสารคาม เดินหน้ารับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital (กรีน แอนด์ คลีน ฮอส-พิ-ทัล) โรงพยาบาลด้านการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ระดับประเทศ (05/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ (04/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย (04/07/2019)
หอการค้ามหาสารคาม จัดงาน เทศกาลอาหาร หอการค้าแฟร์ 2019 (03/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กิจกรรม“ผู้ว่าฯชวนเต้น”ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (03/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม Kickoff “จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า”ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ (03/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานชาวมหาสารคามรวมพลังสามัคคี “ฉลอง 154 ปีมหาสารคาม” (02/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ (02/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 (01/07/2019)
จ.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” แก่เยาวชนเพื่อนำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (01/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ก.ค. นี้ รัฐเตรียมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 3 (28/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มหาสารคาม เปิดตลาดฟินเดย์ (ตลาดของดีประชารัฐ) (28/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (28/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการสืบสานศิลปกรรมท้องถิ่น “ช่างแทงหยวก” (28/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม มอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 13 อำเภอ (27/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ทำพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (27/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ชมรมจิตอาสาพัฒนาแก่งเลิงจาน ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจ YEC จัดประกวด Mascot แก่งเลิงจานเพื่อสร้างอัตลักษณ์แห่งความจดจำ ของอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดฯ (26/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา (26/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” (26/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
คลังจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (26/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ถัดไป>>