มหาสารคาม สั่งปิดตลาดนัด และถนนคนเดิน (30/07/2564) / คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันฯ โควิด-19 (30/07/2564) / มหาสารคามไม่ทิ้งกัน คณะสงฆ์อำเภอพยัฆคภูมิพิสัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 (30/07/2564) / จ.มหาสารคาม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพ กระจายทุกพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ (30/07/2564) / มหาสารคาม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา (29/07/2564) / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา (29/07/2564) / ธนารักษ์มหาสารคาม ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (29/07/2564) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

ผู้ว่าฯ มหาสารคามชวนเต้นเพื่อสุขภาพ กระตุ้นข้าราชการให้มีสุขภาพที่ดีต่อการทำงาน (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์ จุดประกายเยาวชนสู่ผู้กำกับภาพยนต์อย่างมืออาชีพ (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 กรกฎาคม พร้อมกันทั่วประเทศ (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”รวมพลังความสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน ที่ ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มหาสารคาม มอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (24/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
เชิญพี่น้องชาวขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง และชาวอีสาน มางาน "หอการค้าแฟร์ (TCC Fair) ขอนแก่น" (22/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กรมควบคุมโรค แนะนำมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” (22/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา (22/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำเครือข่ายร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต้นแบบระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลการร้องเรียนทุกข์ฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม วางแผนสร้างความรับรู้ในงานประกันสังคม ให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน หวังช่วยเป็นกระบอกเสียง (20/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
“เพิ่มศักยภาพ เพิ่มช่องทาง เพิ่มโอกาส” (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรม “มือใหม่เริ่มขายออนไลน์ (20/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (20/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีเสวนา “มหาสารคาม ก้าวไกล...สู่ยุคดิจิทัล” สร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ พัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทย (20/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมมือกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) จัดฝึกอบรม อาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.-ตลาดสด) เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้เครื่องชั่งสปริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ (19/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผวจ.มหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ออกบริการประชาชน ใน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.มหาสารคาม ประชุมความพร้อมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 (18/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม เปิดช่องบริการพิเศษ "เลื่อนล้อต่อภาษี" (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (18/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สโมสรไลออนส์มหาสารคามมอบศาลาที่พักไลออนส์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนชาวมหาสารคาม (17/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ถัดไป>>