จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

มอบเครื่องมือประกอบอาชีพช่างชุมชน ให้กับผู้มีรายได้น้อยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วน 60 ชั่วโมง (19/06/2018)
อ่าน 678 ครั้ง
ประกาศจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัคร 25 – 29 มิถุนายน 2561 (18/06/2018)
ระดมทุกหน่วยงานใช้เครื่องมืออุปกรณ์จริง ร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยสารเคมีรั่วไหล พร้อมจัดตั้งศูนย์ IOC บริหารข้อมูลข่าวสาร (18/06/2018)
อ่าน 497 ครั้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (15/06/2018)
อ่าน 647 ครั้ง
ผู้สูงอายุมหาสารคาม ร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชน สร้างความรักสามัคคี สู่ความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสองวัย (15/06/2018)
อ่าน 550 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว อ.กันทรวิชัย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (15/06/2018)
อ่าน 422 ครั้ง
ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ หลังจากตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขเพศเมีย โดยก่อนหน้านี้ดุร้ายไล่กัดเพื่อนสุนัขไป 41 ตัว (13/06/2018)
อ่าน 592 ครั้ง
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง (13/06/2018)
อ่าน 595 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สร้างความตระหนักและป้องกันเด็ก เยาวชน ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก (13/06/2018)
อ่าน 735 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามจัดอบรมโครงการ/สาธิตองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร (Kick off) ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561 (12/06/2018)
อ่าน 444 ครั้ง
เกษตรจังหวัดมหาสารคามรณรงค์สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรรายย่อยให้เข้มแข็ง (12/06/2018)
อ่าน 459 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรและทำพิธีปัดรังควานในงานประเพณีบุญซำฮะ บุญเดือนเจ็ดของชาวอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและประชาชน (09/06/2018)
อ่าน 444 ครั้ง
บวงสรวงศาลหลักเมือง ในงานประเพณีบุญซำฮะ บุญเดือนเจ็ดของชาวอีสาน เพื่อชำระจิตใจ สร้างความสมานฉันท์ (08/06/2018)
อ่าน 448 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สร้างสรรค์พานไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์ พานส้มตำ พานฟุตบอลโลกรณรงค์ไม่เล่นพนัน จัดสรรเวลาให้พอดีไม่ให้เสียการเรียน (07/06/2018)
อ่าน 822 ครั้ง
มหาสารคาม ประชาสัมพันธ์วางมาตรการ กรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนของจังหวัด (07/06/2018)
จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานบุญซำฮะ เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขเกิดความสมานฉันท์ (05/06/2018)
อ่าน 422 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดมหาสาคาม จัดเทศกาลอาหารหอการค้าแฟร์ 2018 ครั้งที่ 1 (04/06/2018)
อ่าน 397 ครั้ง
คปภ.สร้างความเข้าใจ ประกันภัยข้าวนาปี ครั้งที่ 6 ลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม ในโครงการ "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 (04/06/2018)
อ่าน 427 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 เน้นให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการทำประชาสัมพันธ์ งานผ่านสื่อต่างๆ (31/05/2018)
อ่าน 562 ครั้ง
สสว. จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการในมหาสารคาม เข้าสู่ตลาดออนไลน์ บริหารจัดการแบบมืออาชีพ (31/05/2018)
อ่าน 531 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ถัดไป>>