มหาสารคาม สั่งปิดตลาดนัด และถนนคนเดิน (30/07/2564) / คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันฯ โควิด-19 (30/07/2564) / มหาสารคามไม่ทิ้งกัน คณะสงฆ์อำเภอพยัฆคภูมิพิสัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 (30/07/2564) / จ.มหาสารคาม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพ กระจายทุกพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ (30/07/2564) / มหาสารคาม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา (29/07/2564) / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา (29/07/2564) / ธนารักษ์มหาสารคาม ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (29/07/2564) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

วันแรก 7 วันอันตราย ปีใหม่ มหาสารคาม เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยไร้ผู้เสียชีวิต (28/12/2018)
อ่าน 82 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (27/12/2018)
อ่าน 97 ครั้ง
จ.มหาสารคาม ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (27/12/2018)
อ่าน 76 ครั้ง
ส.ปชส.มหาสารคาม จับมือนักจัดรายการวิทยุ และสื่อมวลชน ร่วมสร้างเครือข่ายและแนวทางประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายรัฐบาล (26/12/2018)
อ่าน 85 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริการรับฝากสิ่งของ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (26/12/2018)
อ่าน 79 ครั้ง
จ.มหาสารคามจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561และเปิดศูนย์ร่วมปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (26/12/2018)
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (25/12/2018)
อ่าน 92 ครั้ง
รายงานสถานการณ์ "โรคพิษสุนัขบ้า" โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม (25/12/2018)
อ่าน 86 ครั้ง
จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม (25/12/2018)
อ่าน 100 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จ.มหาสารคาม (24/12/2018)
อ่าน 92 ครั้ง
ผู้แทนสำนักพระราชวังลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตรวจเยี่ยมความพร้อมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (24/12/2018)
อ่าน 192 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามจัดงาน "ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 136 ครั้งที่ 23" (21/12/2018)
อ่าน 84 ครั้ง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมโครงการ "การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดมหาสารคาม ด้วยการออกแบบและเทคโนโลยีฟอกย้อมและตกแต่งสําเร็จ" (21/12/2018)
ข้าวหอมมะลิ จาก ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม คว้ารางวัลที่ 1 ประเภทรายบุคคล และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองบุญชู ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน ชนะเลิศประเภทกลุ่มฯ ในการประกวดระดับจังหวัด เป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศ (21/12/2018)
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (21/12/2018)
อ่าน 89 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม แนะนำการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์เบื้องต้น สร้างความปลอดภัยก่อนการเดินทางช่วงปีใหม่ (20/12/2018)
อ่าน 104 ครั้ง
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ของดีบ้านฉัน ดึงมนต์เสน่ห์ ของงานฝีมือที่แฝงความสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาในชุมชน (20/12/2018)
อ่าน 119 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามจัด “งานไก่งวงแห่งชาติ ครั้งที่ 1” เพิ่มมูลค่าและสนองนโยบายตลาดนำการผลิตของรัฐบาล (20/12/2018)
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมนำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม (19/12/2018)
อ่าน 124 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (18/12/2018)
อ่าน 147 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ถัดไป>>