จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

ป.ป.ช.มหาสารคาม เสริมความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุในส่วนราชการ อปท. และรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการ "จังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส" (20/12/2017)
อ่าน 912 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมนำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช (18/12/2017)
อ่าน 915 ครั้ง
จ.มหาสารคาม อบรมอาชีพเพิ่มรายได้แก่สมาชิก ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (16/12/2017)
อ่าน 1132 ครั้ง
จ.มหาสารคาม KICK-OFF อบรมสร้างอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสร้างความมั่นคงในชีวิต (16/12/2017)
อ่าน 1026 ครั้ง
สวท.มหาสารคาม จัดกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้ง สวท.มหาสารคาม ปีที่ 40 เปิดอุโมงค์ปลูกพืชผักสวนครัว“พอเพียงตามรอยพ่อ” (15/12/2017)
อ่าน 1173 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพรูปแบบใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ครูแนะแนว สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศสู่ Thailand 4.0 (14/12/2017)
อ่าน 913 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มหาสารคาม พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวและกิจกรรม ผ่านทางสื่อโซเชี่ยลมีเดียและเครือข่ายสื่อมวลชน (13/12/2017)
อ่าน 924 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สารคามขานรับนโยบายรณรงค์ใช้ถุงผ้า หวัง ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน (12/12/2017)
อ่าน 842 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นำสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม “สื่อมวลชนสัญจร ตามรอยพระราชดำริ” เผยแพร่พระราชกรณียกิจไปสู่ประชาชน (09/12/2017)
อ่าน 963 ครั้ง
จ.มหาสารคาม ภาคีเครือข่ายร่วมปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ชมการแสดงหมอลำกลอนต่อต้านคอร์รัปชัน จากนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม (09/12/2017)
อ่าน 971 ครั้ง
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายของรัฐบาล สินค้าส่วนใหญ่หามาจากท้องนาและพื้นที่การเกษตรของตนเอง ช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างแท้จริง (09/12/2017)
อ่าน 1008 ครั้ง
จ.มหาสารคามประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (07/12/2017)
อ่าน 942 ครั้ง
ภาคเอกชน แจกผ้าห่มกันหนาวช่วยประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดมหาสารคาม (07/12/2017)
อ่าน 1003 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ที่ จ.มหาสารคาม (07/12/2017)
อ่าน 1022 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม (06/12/2017)
อ่าน 1106 ครั้ง
จ.มหาสารคาม สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 135 ปี ระดมภาครัฐและประชาชน จัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน 22 - 24 ธันวาคมนี้ (06/12/2017)
อ่าน 1070 ครั้ง
จ.มหาสารคามเปิดตลาด ประชารัฐระดับจังหวัด และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อำเภอบรบือ (05/12/2017)
อ่าน 1159 ครั้ง
สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากที่จังหวัดมหาสารคาม (05/12/2017)
อ่าน 1138 ครั้ง
มหาสารคาม จัดกิจกรรม วันดินโลก (05/12/2017)
อ่าน 1059 ครั้ง
รวมพลังจิตอาสามหาสารคามทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (05/12/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ถัดไป>>