สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ แม่บ้านมหาดไทย จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่เยียวยาให้กำลังใจเจ้าของบ้านไฟไหม้ ต.หนองแสง มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือคลายความทุกข์ (01/12/2563) / ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (01/12/2563) / ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4) (01/12/2563) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

จ.มหาสารคาม เน้นผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เป็นแกนนำขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ (25/09/2017)
อ่าน 606 ครั้ง
ประชาชนจำนวนมาก ที่มีสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เดินทางเข้ารับบัตรสวัสดิการที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ล่าสุดมีผู้มารับบัตรแล้วทั้งจังหวัดรวม 29,358 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 209,587 คน (25/09/2017)
อ่าน 691 ครั้ง
จ.มหาสารคาม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม (25/09/2017)
อ่าน 600 ครั้ง
จ.มหาสารคามประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ครั้งสุดท้ายในรอบปีฯ 60 (25/09/2017)
อ่าน 728 ครั้ง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นำนวัตกรรมทิ้งน้อย จ่ายน้อย บริหารจัดการขยะมูลฝอย คว้ารางวัลชนะเลิศ “อำเภอสะอาด” (25/09/2017)
อ่าน 588 ครั้ง
กอ.รมน.มหาสารคาม เยี่ยมเยียนติดตามความเป็นอยู่ของคณะสงฆ์และสามเณร วัดป่าเกาะเกิ้ง หลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว และอยู่ระหว่างซ่อมแซมสิ่งที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุเซินกา (20/09/2017)
อ่าน 1008 ครั้ง
จ.หาสารคาม จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง (20/09/2017)
อ่าน 1006 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย (20/09/2017)
อ่าน 1033 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร สนธิกำลังตรวจค้นบุคคลและบ้านเป้าหมาย หลังจากชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม และสืบสวนพบว่าปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยเกินกฏหมายกำหนด มีพฤติกรรมข่มขู่ (19/09/2017)
อ่าน 999 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เตือนร้านค้าห้ามกักตุนสินค้าหรือสวมรอยขึ้นราคาสินค้าอื่นที่มิใช่แอลกอฮอร์และบุหรี่ (19/09/2017)
อ่าน 1088 ครั้ง
กอ.รมน.มหาสารคาม เข้ม กำชับกำลังพล ห้ามแอบอ้าง เรียกรับส่วย สินบน หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดกฏหมาย หากตรวจพบจะดำเนินการให้ถึงที่สุด (19/09/2017)
อ่าน 979 ครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 อบรมบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้วยหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม มุ่งสร้างสุขภาพดีแทนการซ่อมร่างกาย ด้วยยา 9 เม็ด ที่ จ.มหาสารคาม (19/09/2017)
อ่าน 1160 ครั้ง
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก พร้อมตัวแทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 22 เครือข่าย ยื่นหนังสือต่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้ยกเลิกการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภคป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (19/09/2017)
อ่าน 913 ครั้ง
ประชาชน ข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 18 วัน มีผู้สมัครกว่า 20,000 คน (18/09/2017)
อ่าน 1043 ครั้ง
จ.มหาสารคาม อัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอและจังหวัด เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18/09/2017)
อ่าน 987 ครั้ง
จ.มหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ถ่ายภาพทางอากาศประเมินสถานการณ์น้ำเขื่อนวังยาง อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ระบายน้ำ 71.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง (16/09/2017)
อ่าน 832 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,000 ตัว วันประมงแห่งชาติ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (14/09/2017)
อ่าน 892 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม กระตุ้นการท่องเที่ยว จัดการแข่งขันไตรกีฬา ตักสิลา มหาสารคาม 2017 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในจังหวัดฯ (14/09/2017)
อ่าน 1372 ครั้ง
จ.มหาสารคาม เปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ จำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและสินค้าอุปโภคราคาถูกกว่าท้องตลาด (10/09/2017)
อ่าน 1038 ครั้ง
กรมวิชาการเกษตร จับมือกลุ่มวังขนาย ขยายฐานการผลิตอ้อยอินทรีย์ เพื่อผลิตน้ำตาลออร์แกนิก 40,000 ตันป้อนตลาดโลก ที่ จ.มหาสารคาม (09/09/2017)
อ่าน 1107 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ถัดไป>>