จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ช่วยส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร (23/06/2017)
อ่าน 1415 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีปัดรังควาน ในงานบุญซำฮะ (23/06/2017)
อ่าน 1063 ครั้ง
มหาสารคาม ประกวดผ้าไหมและนักออกแบบผ้าไหมสู่ระดับสากล (23/06/2017)
อ่าน 1172 ครั้ง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขับเคลื่อนงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยใช้รูปแบบประชารัฐ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและอุทกภัยอย่างยั่งยืน (22/06/2017)
อ่าน 1173 ครั้ง
มหาสารคาม จัดงานบุญซำฮะ ชำระล้างจิตใจให้สะอาดและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากเมืองตามประเพณีโบราณ (22/06/2017)
อ่าน 1136 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนฟรี ในเขตพื้นที่บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง (21/06/2017)
อ่าน 1054 ครั้ง
กฟภ.มหาสารคาม รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) เพื่อพัฒนาความสะดวก และประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ (20/06/2017)
อ่าน 1244 ครั้ง
มหาสารคาม เปิดรับลงทะเบียนเกษตรกร ฤดูการผลิตปี 2560 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้เกษตรกร ถึงหมู่บ้าน (20/06/2017)
อ่าน 1186 ครั้ง
อกท. หน่วยมหาสารคาม เปิดประชุมรับสมาชิกใหม่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (20/06/2017)
อ่าน 1112 ครั้ง
ม.มหาสารคาม ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ผลักดันการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ผ่านกิจกรรม TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 (20/06/2017)
อ่าน 606 ครั้ง
อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19/06/2017)
อ่าน 743 ครั้ง
ส.ปชส.มหาสารคาม ร่วมกับ สวท.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ และ กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม พบปะสื่อมวลชน” สร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล และการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (19/06/2017)
อ่าน 705 ครั้ง
นักศึกษากัมพูชาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “สัตตผกามาศ ร้อยด้วยใจ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ 9)” (16/06/2017)
อ่าน 789 ครั้ง
ศปป.1 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหมู่บ้าน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มหาสารคาม (16/06/2017)
อ่าน 808 ครั้ง
มหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ 2560 แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (16/06/2017)
อ่าน 907 ครั้ง
นักเรียน นิสิต บุคลากร ม.มหาสารคม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (15/06/2017)
อ่าน 885 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปาฐกถาพิเศษ “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” (14/06/2017)
อ่าน 809 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม ส่งตัวนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 " สงขลาเกมส์" (14/06/2017)
อ่าน 779 ครั้ง
อบต.เกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13/06/2017)
อ่าน 912 ครั้ง
พสกนิกร จังหวัดมหาสารคาม ประกอบพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (09/06/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ถัดไป>>