จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (09/06/2017)
อ่าน 764 ครั้ง
จ.มหาสารคาม พัฒนาระบบควบคุมภายในการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อขอการรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐาน มกอช. ผลักดันเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำผลิตข้าวอินทรีย์ของโลก (09/06/2017)
อ่าน 816 ครั้ง
จ.มหาสารคาม สร้างเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ตั้งเป้าหมายนำแรงงานนอกระบบเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กว่า 47,000 คน (08/06/2017)
อ่าน 750 ครั้ง
จ.มหาสารคาม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ (08/06/2017)
อ่าน 809 ครั้ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ให้บริการประชาชน ตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนฟรี (07/06/2017)
อ่าน 1038 ครั้ง
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค7,ภาค5 พร้อมผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเชียงยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (07/06/2017)
อ่าน 828 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามรณรงค์ส่วนราชการสวมใส่ผ้าขาวม้า สร้างมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน (07/06/2017)
อ่าน 746 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันทรวิชัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสันติวิธี 9 ขั้นตอน (06/06/2017)
อ่าน 845 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เตือนเกษตรกรระวังป่วยโรคฉี่หนู หลังพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ล่าสุดพบผู้ป่วยจำนวน 26 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย (06/06/2017)
อ่าน 682 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 999,999 ช่อ (06/06/2017)
อ่าน 886 ครั้ง
จ.มหาสารคาม และ กฟผ. เชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ฟรี ตามโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 (05/06/2017)
อ่าน 927 ครั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (05/06/2017)
อ่าน 686 ครั้ง
เกษตรกรจากจังหวัดมหาสารคาม คว้า 2 รางวัล การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2559/60 (02/06/2017)
อ่าน 791 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม พัฒนาทักษะฝีมือกลุ่มผลิตกระเป๋าแฟชั่น ตามโครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย (01/06/2017)
อ่าน 718 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (01/06/2017)
อ่าน 567 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามแจกนมฟรี “วันดื่มนมโลก” ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม (01/06/2017)
อ่าน 870 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดพิธีแต่งงาน “ควายใหญ่ควายงามแห่งสยามประเทศ” สีสันแถลงข่าวมหกรรมโคกระบือตักสิลาเพื่ออาเซียน 2560 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม (31/05/2017)
อ่าน 809 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม “KICK OFF” พัฒนาอุตสาหกรรมโค กระบือตักสิลาครบวงจร รองรับตลาดอาเซียนและพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย สร้างความมั่งคงและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน (31/05/2017)
อ่าน 791 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม ดึงเยาวชนเป็นแนวร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (31/05/2017)
อ่าน 823 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม ระดมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ร่วมพัฒนทักษะการให้คำปรึกษาที่เป็นมิตร และเข้าใจกฏหมายการทำแท้ง (29/05/2017)
อ่าน 884 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ถัดไป>>