มหาสารคาม สั่งปิดตลาดนัด และถนนคนเดิน (30/07/2564) / คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันฯ โควิด-19 (30/07/2564) / มหาสารคามไม่ทิ้งกัน คณะสงฆ์อำเภอพยัฆคภูมิพิสัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 (30/07/2564) / จ.มหาสารคาม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพ กระจายทุกพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ (30/07/2564) / มหาสารคาม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา (29/07/2564) / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา (29/07/2564) / ธนารักษ์มหาสารคาม ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (29/07/2564) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

จ.มหาสารคาม จัดทีมบังคับใช้กฎหมายเคลื่อนที่เร็ว สนับสนุนการปฏิบัติงานของจุดตรวจ/จุดบริการ สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่ (29/12/2017)
อ่าน 968 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ชมรมกีฬา และองค์กรกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (28/12/2017)
อ่าน 994 ครั้ง
คณะสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จ.มหาสารคาม ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (27/12/2017)
อ่าน 935 ครั้ง
จ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดขับเคลื่อนแผนปี ๖๑ (27/12/2017)
อ่าน 698 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และวันป้องกันอุบัติภัยแหง่ชาติ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องมือตลอด 24 ชั่วโมง (26/12/2017)
อ่าน 895 ครั้ง
กอ.รมน. – ศูนย์ดำรงธรรม จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่พร้อมกับผู้นำชุมชน และ กฟภ.มค. ช่วยชาวบ้านให้ได้รับการพิจารณาขยายแนวเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (25/12/2017)
อ่าน 989 ครั้ง
รมช.เกษตรฯ เยี่ยมชมผลงานด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงานพยัคฆ์รำลึก 125 ปี และมหกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ส่งเสริมยอดจำหน่ายและช่องทางตลาดช่วงเทศกาลปีใหม่ (24/12/2017)
อ่าน 903 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่อง แบ่งภารกิจและพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (23/12/2017)
อ่าน 930 ครั้ง
ออนซอนกลองยาวชาววาปี จ.มหาสารคาม เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สืบสานตำนนานเมือง 135 ปี ชาววาปีปทุมหลายร้อยชีวิตร่วมแสดง ถ่ายทอดวิถีถิ่นศิลป์กลองยาวชาววาปี เทิดไท้สดุดีมหาราชา (23/12/2017)
อ่าน 1164 ครั้ง
สรุปผลการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม เนื่องใน “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2560 (22/12/2017)
อ่าน 930 ครั้ง
ทุกภาคส่วน ร่วมใจมอบเงินสดและสิ่งของ ในวันร่วมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ตลอด 10 วัน 10 คืน (20/12/2017)
อ่าน 1049 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดแถลงข่าว งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 (20/12/2017)
อ่าน 1377 ครั้ง
ป.ป.ช.มหาสารคาม เสริมความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุในส่วนราชการ อปท. และรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการ "จังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส" (20/12/2017)
อ่าน 912 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมนำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช (18/12/2017)
อ่าน 915 ครั้ง
จ.มหาสารคาม อบรมอาชีพเพิ่มรายได้แก่สมาชิก ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (16/12/2017)
อ่าน 1132 ครั้ง
จ.มหาสารคาม KICK-OFF อบรมสร้างอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสร้างความมั่นคงในชีวิต (16/12/2017)
อ่าน 1026 ครั้ง
สวท.มหาสารคาม จัดกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้ง สวท.มหาสารคาม ปีที่ 40 เปิดอุโมงค์ปลูกพืชผักสวนครัว“พอเพียงตามรอยพ่อ” (15/12/2017)
อ่าน 1173 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพรูปแบบใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ครูแนะแนว สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศสู่ Thailand 4.0 (14/12/2017)
อ่าน 913 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มหาสารคาม พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวและกิจกรรม ผ่านทางสื่อโซเชี่ยลมีเดียและเครือข่ายสื่อมวลชน (13/12/2017)
อ่าน 924 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สารคามขานรับนโยบายรณรงค์ใช้ถุงผ้า หวัง ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน (12/12/2017)
อ่าน 842 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ถัดไป>>