สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ แม่บ้านมหาดไทย จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่เยียวยาให้กำลังใจเจ้าของบ้านไฟไหม้ ต.หนองแสง มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือคลายความทุกข์ (01/12/2563) / ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (01/12/2563) / ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4) (01/12/2563) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

พสกนิกรชาวมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ตามรอยพ่อ ในสวนสมุนไพร ๙๐ พรรษาพระบารมีปกเกล้า ประชารัฐร่วมใจถวายพ่อหลวง (15/11/2016)
อ่าน 658 ครั้ง
พสกนิกรชาวมหาสารคาม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกรอยพระบาทยาตรา มหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2498 (15/11/2016)
อ่าน 668 ครั้ง
มหาสารคามกำหนดเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร (15/11/2016)
อ่าน 518 ครั้ง
มหาสารคามเตรียมเปิด “ตลาดข้าวประชารัฐ”ช่วยเหลือชาวนา (15/11/2016)
อ่าน 555 ครั้ง
รมว.อุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมโรงงานชาโมกข์ นวัตกรรมวิจัยแฮร์โทนิค (11/11/2016)
อ่าน 894 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม (10/11/2016)
อ่าน 553 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่นาข้าวแจกเอกสารและแนะนำการใช้รถใช้ถนนให้กับ ชาวนา ป้องกันทำผิดกฏหมายจราจรจนต้องเสียค่าปรับซ้ำเติมข้าวราคาตกต่ำ (10/11/2016)
อ่าน 888 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม สั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยเหลือชาวนาลดภาวะขาดทุนจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ (10/11/2016)
อ่าน 622 ครั้ง
ภาครัฐ เอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมระดมความคิดบูรณาการแผนการตลาดท่องเที่ยว ปี 2560 “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” (10/11/2016)
อ่าน 448 ครั้ง
มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดมหาสารคาม (10/11/2016)
อ่าน 515 ครั้ง
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เสริมความแกร่ง ส่งนักศึกษาฝึกงานสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) (09/11/2016)
อ่าน 743 ครั้ง
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิบัติตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” (09/11/2016)
อ่าน 666 ครั้ง
โรงเรียนผดุงนารีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 90ปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (09/11/2016)
อ่าน 792 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มหาสารคาม จัดบริการศูนย์ช่างประจำชุมชนฟรี ทำดีเพื่อพ่อ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08/11/2016)
อ่าน 580 ครั้ง
รองผู้ว่าฯมหาสารคาม ติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการและโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (08/11/2016)
อ่าน 506 ครั้ง
จ.มหาสารคามประชุมหารือการจัดงานถวายอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08/11/2016)
อ่าน 521 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อการสนับสนุนข้อมูล และช่วยสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง (08/11/2016)
อ่าน 407 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมจุด“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” พร้อมเตรียมส่งกำลังพลช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวเพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุน (08/11/2016)
อ่าน 568 ครั้ง
ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม เปิดประมูลข้าวเปลือกหอมมะลิ ในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/59 โรงสีเอกชนประมูลไปในราคาตันละ 8,400 บาท (07/11/2016)
อ่าน 638 ครั้ง
เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) ร่วมบูรณาการระบบสุขาภิบาลแก้ไขปัญหาการจัดการบ่อฝั่งกลบขยะ (07/11/2016)
อ่าน 707 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ถัดไป>>