มหาสารคาม สั่งปิดตลาดนัด และถนนคนเดิน (30/07/2564) / คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันฯ โควิด-19 (30/07/2564) / มหาสารคามไม่ทิ้งกัน คณะสงฆ์อำเภอพยัฆคภูมิพิสัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 (30/07/2564) / จ.มหาสารคาม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพ กระจายทุกพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ (30/07/2564) / มหาสารคาม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา (29/07/2564) / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา (29/07/2564) / ธนารักษ์มหาสารคาม ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (29/07/2564) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

บ้านหนองบัว อำเภอแกดำ ได้รับคัดเลือกชุมชนคุณธรรมที่มีผลงานโดดเด่นของ จังหวัดมหาสารคาม (06/09/2017)
อ่าน 1048 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย (05/09/2017)
อ่าน 765 ครั้ง
ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต (05/09/2017)
อ่าน 881 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (04/09/2017)
อ่าน 892 ครั้ง
ประชาชน ข้าราชการ เดินทางเข้าสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 4 วัน เกือบ 3,000 คน (04/09/2017)
อ่าน 787 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม จัดงานทิ้งกระจาด พร้อมบริจาคทานผู้ยากไร้จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 800 ชุด (03/09/2017)
อ่าน 633 ครั้ง
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 สู่จังหวัดมหาสารคามเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลก้าวไปสู่ Thailand 4.0 (02/09/2017)
อ่าน 710 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข้าราชการ/รั (01/09/2017)
อ่าน 895 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (31/08/2017)
อ่าน 921 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย ก.ธ.จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการซ่อมสร้างถนน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 800 ครัวเรือน (30/08/2017)
อ่าน 914 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผลการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ เงื่อนไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า (30/08/2017)
อ่าน 966 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามและเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2560 (29/08/2017)
อ่าน 902 ครั้ง
พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (29/08/2017)
อ่าน 818 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำประชาชนชาวมหาสารคามทุกหมู่เหล่า ร่วมทำพิธีบวงสรวงเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง (29/08/2017)
อ่าน 885 ครั้ง
จ.มหาสารคาม สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากฝนตกหนัก 28 - 31 สิงหาคม (28/08/2017)
อ่าน 849 ครั้ง
จ.มหาสารคาม จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ค้นหาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 11 พ.ย. 60 (26/08/2017)
อ่าน 1152 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นำผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (26/08/2017)
อ่าน 844 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ถ่ายทอดประสบการณ์และกลยุทธ์การสื่อสาร ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (26/08/2017)
อ่าน 1065 ครั้ง
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะสื่อมวลชน จ.มหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด (25/08/2017)
อ่าน 840 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด (24/08/2017)
อ่าน 740 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ถัดไป>>