มหาสารคาม สั่งปิดตลาดนัด และถนนคนเดิน (30/07/2564) / คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันฯ โควิด-19 (30/07/2564) / มหาสารคามไม่ทิ้งกัน คณะสงฆ์อำเภอพยัฆคภูมิพิสัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 (30/07/2564) / จ.มหาสารคาม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพ กระจายทุกพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ (30/07/2564) / มหาสารคาม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา (29/07/2564) / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา (29/07/2564) / ธนารักษ์มหาสารคาม ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (29/07/2564) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร

อกท. หน่วยมหาสารคาม เปิดประชุมรับสมาชิกใหม่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (20/06/2017)
อ่าน 1112 ครั้ง
ม.มหาสารคาม ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ผลักดันการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ผ่านกิจกรรม TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 (20/06/2017)
อ่าน 606 ครั้ง
อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19/06/2017)
อ่าน 743 ครั้ง
ส.ปชส.มหาสารคาม ร่วมกับ สวท.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ และ กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม พบปะสื่อมวลชน” สร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล และการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (19/06/2017)
อ่าน 705 ครั้ง
นักศึกษากัมพูชาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “สัตตผกามาศ ร้อยด้วยใจ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ 9)” (16/06/2017)
อ่าน 789 ครั้ง
ศปป.1 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหมู่บ้าน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มหาสารคาม (16/06/2017)
อ่าน 808 ครั้ง
มหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ 2560 แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (16/06/2017)
อ่าน 907 ครั้ง
นักเรียน นิสิต บุคลากร ม.มหาสารคม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (15/06/2017)
อ่าน 885 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปาฐกถาพิเศษ “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” (14/06/2017)
อ่าน 809 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคาม ส่งตัวนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 " สงขลาเกมส์" (14/06/2017)
อ่าน 779 ครั้ง
อบต.เกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13/06/2017)
อ่าน 912 ครั้ง
พสกนิกร จังหวัดมหาสารคาม ประกอบพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (09/06/2017)
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (09/06/2017)
อ่าน 764 ครั้ง
จ.มหาสารคาม พัฒนาระบบควบคุมภายในการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อขอการรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐาน มกอช. ผลักดันเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำผลิตข้าวอินทรีย์ของโลก (09/06/2017)
อ่าน 816 ครั้ง
จ.มหาสารคาม สร้างเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ตั้งเป้าหมายนำแรงงานนอกระบบเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กว่า 47,000 คน (08/06/2017)
อ่าน 750 ครั้ง
จ.มหาสารคาม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ (08/06/2017)
อ่าน 809 ครั้ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ให้บริการประชาชน ตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนฟรี (07/06/2017)
อ่าน 1038 ครั้ง
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค7,ภาค5 พร้อมผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเชียงยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (07/06/2017)
อ่าน 828 ครั้ง
จังหวัดมหาสารคามรณรงค์ส่วนราชการสวมใส่ผ้าขาวม้า สร้างมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน (07/06/2017)
อ่าน 746 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันทรวิชัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสันติวิธี 9 ขั้นตอน (06/06/2017)
อ่าน 845 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ถัดไป>>