ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
บรรยายสรุปผลในการปฏิบัติภารกิจของ ผวจ.มุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ 27 ม.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร
 


........