ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
จังหวัดมุกดาหาร จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษในเรือนจำ ในวันที่ 9 ก.พ. 60

วันที่ 10 ก.พ. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร


........