ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมธนารักษ์ ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 2 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

           นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยกรมธนารักษ์มีความประสงค์จะสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่สองแปลงรวมประมาณ 1,080 ไร่ 3 งาน 18.7 ตารางวา โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 50 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นต้นไป ด้วยวิธีเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าและข้อเสนอด้านการลงทุนพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศ
            ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ 0 2298 5361 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th
             และอีกช่องทางหนึ่ง ได้ที่   https://drive.google.com/file/d/0Bzwjylv91fsBRE1qUVdnQ1dTaFE/view?usp=sharing
******************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร