ข่าวประชาสัมพันธ์
พยากรณ์อากาศประจำวัน ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ 2 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

           ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว
              ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝน และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา ๒๓:๐๐ วันนี้ ถึง ๒๓:๐๐ วันพรุ่งนี้.
              ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔-๒๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๗ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๕-๑๒ องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.
              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๕ องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙-๑๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.
               ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๕-๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.
               ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร
              ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๔ องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว ๒๐-๔๐ กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร
              ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง ๑-๒ เมตร
               กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๕-๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม.
                ออกประกาศ : ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒:๐๐ น.