ข่าวประชาสัมพันธ์
ประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันที่ 3 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

              นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร จะดำเนินการปิดจ่ายน้ำ เพื่อประสานท่อน้ำดิบ HDPE ขนาด ๖๓๐ ม.ม. บริเวณโค้งพันล้าน และบริเวณโรงกรองของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยคาดการณ์แล้วเสร็จประมาณ ๑๘ ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ให้บริการ
              จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ก่อนช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน ทั้งนี้ขณะเปิดน้ำครั้งแรกอาจจะมีน้ำขุ่นบ้าง เนื่องจากอาจจะมีตะกอนหลงเหลืออยู่ในเส้นท่อ ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๑๓๑ // ๑๖๖๒
 
*************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปฃส.มุกดาหาร