ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนภัย “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน”

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

            นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสถานการณ์กับกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” เนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ และเวียดนามตอนบน” คาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๗ -๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก และช่วงวันที่ ๘ – ๙ มีนาคม จะได้รับผลกระทบในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง
            จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณา ที่อาจจะเกิดจากสภาพอากาศดังกล่าว
*************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร