ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกรายการสด “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทางสวท.มุกดาหาร FM ๙๙.๒๕ MHz และ AM ๕๔๙ MHz

วันที่ 8 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร


........