ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (หลักสูตร ๑ ปี)

วันที่ 9 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 302 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

      
        นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (หลักสูตร ๑ ปี) จำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ และหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (การนวดไทย)
          ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ – ศุกร์ ที่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร ๐๔๒ - ๐๔๙๗๕๙ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ หน่วยจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (ประจำอำเภอ) สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โทร ๐๔๒ - ๐๔๙๗๕๙ 
         อ่านประกาศ ฯ ที่ https://drive.google.com/open?id=0Bzwjylv91fsBTFdIOUJqUmNWcjg 
         ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ https://drive.google.com/open?id=0Bzwjylv91fsBTFdIOUJqUmNWcjg
 
*************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร