ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผย กระทรวงพาณิชย์จับมือ ปตท. ขยายร้านหมูณิชย์ในปั้มน้ำมันทั่วประเทศ

วันที่ 9 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

            นางนภัสสรณ์ บุญภาย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้มีร้านอาหารหมูณิชย์จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน ๓๕ บาท และอาหารอร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๖๐๐ สาขา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพได้อย่างเหมาะสม ภายใต้แนวคิด "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”
            ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร ๐๒ – ๕๐๗ – ๖๑๘๓ หรือ ๐๒ – ๕๐๗ – ๕๘๙๗ สายด่วน ๑๕๖๙
                                                 *************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร