ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ได้ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่บริการประชาชน ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลชะโนด ตำบลชะโนด

วันที่ 10 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

           นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม สังกัด กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่บริการประชาชน เพื่อให้บริการรับจดทะเบียนเรือใหม่ การต่ออายุ ใบอนุญาตใช้เรือ การสอบความรู้ผู้ขอมีประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ และการสอบความรู้ผู้ขอมีประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือ ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเจ้าของเรือเกี่ยวกับการใช้เรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
            จึงขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ เจ้าของเรือ ผู้ทำการในเรือ ยื่นดำเนินการได้ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม โทร ๐ ๔๒๕๙ ๓๒๓๓
            อ่านประกาศ ฯ เพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/open?id=0Bzwjylv91fsBSmNYTC1ZSWx1Wms
 
*************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร