ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปี เสด็จเททอง ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุรักษ์ ส่งเสริม ให้ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมการแสดงออกทางด้านดนตรีพื้นบ้าน
             จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม การประกวดโปงลางวงดนตรีพื้นบ้าน ประเภทมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) และการประกวดวงกลองยาง ประเภทประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.msu.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 043-754-443 หรือ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ 093-536-2212
             อ่านประกาศฯ ประกวดวงโปงลาง เพิ่มเติม ได้ที่  https://goo.gl/mnDOoT และอ่านประกาศ ฯ ประกวดวงกลองยาง เพิ่มเติม ได้ที่ https://goo.gl/mnDOoT
 
**************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร